Code of conduct 

 

Din virksomhed kan forvente, at et frugtbar samarbejde med meg er baseret på åbenhed, ordenlighed og integritet.

For meg betyder det at indgå en aftale om et samarbejde med din virksomhed  - at tage ansvar, bidrage med konstruktive input og sparring samt bidrage aktivt til målbare resultater for din virksomhed.

Fortrolighed og tavshedspligt

meg stræber efter at handle etisk og loyalt over for din virksomhed i alle henseender.

meg sikrer, at alle informationer, som din virksomhed oplyser, både mundtlig og skriftlig, ikke videregives til en 3. part, medmindre dette udtrykkelig er skriftligt godkendt samt er stillet til rådighed af din virksomhed. Ref. Markedsføringslovens § 19. 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                  

Mette Marie Nørgaard, 2021