Strategisk vækst i et globalt marked

En succesfuld internationalisering er forbundet med en stærk værdikæde og en eksekverbar handlingsplan.

meg tror også på, at nøglen til international vækst og indtjening er, at vi i et bevidst valg arbejder tålmodigt med interkulturelle forhold. Via indsigt i de enkelte kulturer, sprog og forretningsnormer, opnår vi de langvarige resultater. 

Under et sparringsforløb, gennemgår eller genser vi værdikæden;  brandpositionering, produkt- og prissætningen, avancestruktur, markeds- og konkurrencespecifikke forhold.

Vi retter blikket mod dit brands evne til at skille sig ud fra mængden - competitive edge?

heri en vurdering af markedspotentialet for dit brand.

meg deltager aktivt i forhandlinger og afklaring af kontraktforhold med partnere, distributører, key accounts, e-tail samt giver anbefalinger til det organisatoriske set up/kompetence mix.

 

meg arbejder med strategiafklaring, udarbejdelse af investor pitch og eksekvering i

nystartede virksomheder, etablerede virksomheder samt generationsskifte virksomheder.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om et sparrings- strategiforløb, eller et

interim forløb.

"Det er min erfaring fra mange år internationalt - og særligt for de sydeuropæiske lande, at prioritet er: slow down on business, vis hvem du er og hvad du brænder for som menneske. Derefter åbner det op for respekt og anerkendelse som forretningspartner, leder, brand, virksomhed"